WE MANUFACTURING ALL THE BEST TYPE OF ELECTRICAL PANELS

The Indeco OEM technology porfolio

SINGLE SOURCE SOLUTION FOR OEM

KT270x390
KTH 270x390
KT270x180
270x180

Chương trình OEM của Indeco sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn tiếp cận với những tiềm năng, cơ hội mới và giảm thiểu tối đa những hao tổn trong sản xuất để tập trung vào các hoạt động khác góp phần tăng doanh số, nâng cao tiềm năng kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp bạn sẽ nổi bật trên thị trường với những ưu điểm vượt trội so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực

  • Giảm chi phí liên quan đến sản xuất từ đó giảm chi phí tổng sản xuất giúp cải thiện dòng tài chính
  • Loại bỏ kho không cần thiết và giảm khối lượng công việc đang tiến hành
  • Đảm bảo năng suất, đơn đặt hàng nhiều hơn
  • Sản xuất linh hoạt đáp ứng phù hợp trong giai đoạn cao điểm và giai đoạn chững lại của thị trường
  • Giảm chi phí thuê lao động thời vụ trong thời gian hoạt động cao điểm
  • Cải thiện quản lý rủi ro

OEM PROFILE

Paste your AdWords Remarketing code here